• E-mail Cím : office@naturadent.ro
  • Telefonszám : 0742861470
  • Cím : 535600, Székelyudvarhely, Haáz Rezső utca, 1 szám

NOTĂ de informare pacient privind procesarea datelor personale

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către SZBK NATURADENT S.R.L., si în care ne asigurăm că datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate responsabil şi în conformitate cu legislaţia privind protectia datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
Dorim să vă informăm că aceste date sunt obligatorii de prelucrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/ 2006, republicată, a Legii nr. 46/ 2003 privind drepturile pacientului, a Legii nr. 677/ 2001, a Regulamentului GDPR, precum și ale regulamentelor profesiei de medic dentist. Păstrarea secretului profesional și a confidențialității datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală profesională, iar încălcarea acesteia este sancționată potrivit legislației în vigoare.

Operator de date cu caracter personal: SZBK NATURADENT S.R.L

Conformarea cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi bunele practici în domeniu, precum şi asigurarea unui climat de transparenţă, siguranţă şi încredere pentru pacienţii noştri este o prioritate pentru noi, pentru care angajatii, colaboratorii, partenerii şi conducerea noastră ăşi declară în mod ferm susţinerea.
Siguranţa datelor Dvs. personale este foarte importanta pentru noi. Dorim să asigurăm un nivel de protecţie ridicat al datelor personale şi crearea unui climat de încredere astfel încât Dvs să deţineţi controlul asupra propriilor date.


CE SUNT DATELE PERSONALE?

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), Datele Personale sunt definite ca fiind ”orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”


CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a datelor (EU GDPR), anumite date sunt denumite „categorii speciale”, dintre care noi procesăm:
• stare de sănătate (aceasta cuprinde: stare de sănătate, stare de graviditate şi vârsta sarcină, alergii sau intolerante medicamentoase sau nemedicmentoase, data ultimei menstruaţii, tratamente medical administrate în timpul tratamentului (medicamentos, fitoterapic, homeopatic), tratament cu antibiotice administrate în ultimile două săptamâni, afecţiuni acute sau cronice, boli infecţioase, dacă a primit vreodată sânge sau produse din sânge, intervenţii stomatologice anterioare, în cadrul tratamentelor şi anesteziilor stomatologice anterioare au apărut accidente sau incidente, intervenţii chirurgicale suferite, consum de băuturi alcoolice/ tutun/ droguri)
• date biometrice (radiografii, fotografii pacient si amprente dentare)
• date personale ale copiilor
Consimţământul vă este solicitat pentru ca SZBK NATURADENT S.R.L. să proceseze ambele tipuri de date personale, însă acesta trebuie să fie dat în mod explicit. În cazul în care vi se solicită categorii speciale de date cu caracter personal întotdeauna se va preciza de ce şi cum vor fi acestea utilizate.

DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM de la Dvs. vor fi utilizate în următoarele scopuri:

Pentru programări:
• Nume şi prenume
• Adresa de e-mail
• Număr de telefon
• CNP
• Localitate

 

Furnizare de servicii medicale stomatologice
• Nume si prenume
• Adresa
• Data naşterii
• Genul
• Vârstă
• CNP
• Serie si număr CI
• Date biometrice (radiografii, fotografii pacient şi amprente dentare)
• Istoricul dvs. medical
Realizare radiografii
• Nume si prenume
• Data nasterii
• CNP
• Serie si numar CI

 


Învăţământul medical clinic si cercetare ştiinţifică
• Imagistica medicală
• Fotografii
• Amprenta digitală (optică)
Emitere facturi
• Nume si prenume
• CNP
• Adresa
• Telefon
• Serie si număr CI

Fotografiile şi imagistica medicală sunt utilizate pentru documentarea etapelor de tratament şi monitorizarea evoluţiei pe parcursul tratamentului cât şi pentru documentare şi comunicare ştiintifica. Prin consimţământul Dvs. ne daţi permisiunea să le folosim pentru scopurile menţionate mai sus.

De ce SZBK NATURADENT S.R.L. are nevoie să colecteze şi să stocheze informaţiile furnizate şi cât timp le păstrăm?

SZBK NATURADENT S.R.L. este obligat să proceseze şi să stocheze date personale pentru a vă putea asigura servicii medicale stomatologice în conditii de legalitate şi înaltă calitate. Pe parcursul tratamentelor, cu acordul Dvs. vom transfera către terti colaboratori datele dvs în scopul asigurarii tuturor serviciilor medicale.
Datele Dvs. vor fi păstrate atât timp cât impune legislaţia în vigoare. În cazul în
care nu se face o menţiune expresă în acest sens, în conditii de securitate (conform Politicii de confidentialitate a datelor) şi pe o perioada de stocare conform Procedurii interne de retenţie a datelor, dar nu mai mult de 10 ani, de la ultima Dvs. vizită.

 

CINE ARE ACCES LA DATELE FURNIZATE?

Accesul asupra datelor îl au medicii colaboratori si angajatii SZBK NATURADENT S.R.L..

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Toţi angajaţii sunt responsabili pentru a asigura ca toate datele personale pe care SZBK NATURADENT S.R.L. le deţine şi pentru care este responsabil, sunt păstrate în siguranţă şi nu sunt divulgate în niciun fel unei terţe părţi decât dacă acea terţă parte a fost autorizată în mod specific de SZBK NATURADENT S.R.L. să primească aceste informaţii şi a încheiat un acord de confidenţialitate.
Toate datele personale sunt accesibile numai celor care au nevoie să le foloseasca. Toate datele cu caracter personal sunt procesate în siguranţă şi sunt păstrate: intr-un sertar închis sau intr-un dulap; dacă sunt păstrate pe computere, protejate prin parolă în conformitate cu cerinţele organizaţiei din Politica de control al accesului. Imediat ce înregistrările în format fizic nu mai sunt necesare pentru clienţii de zi cu zi, acestea trebuie să fie distruse în siguranţă, în conformitate cu o anumită procedură.
Datele personale pot fi şterse sau eliminate în conformitate cu procedura de ppăstrare a înregistrarilor şi conform legislaţiei în vigoare.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi:
• Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal.
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal.
• Dreptul de a solicita ştergerea datelor dvs. cu caracter personal.